Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle
Produsenter
Klarna
PayPal

Våpenloven 2009

§ 9 Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre
selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter,
slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre
gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål
og som fremstår som voldsprodukter.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller
Forsvaret.
Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det
kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha armbrøst når vedkommende oppfyller kravene
nevnt i § 10. Dette ledd gjelder ikke armbrøst ervervet før 1. januar 1993.
Politimesteren kan dispensere fra forbudet i første ledd dersom særlige grunner
foreligger.

§ 23 Erverv av luft- og fjærvåpen
Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved
overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air
soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10
annet og tredje ledd.
Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen,
herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om
ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke
anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.
Tillatelse som nevnt i annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller de krav som er
nevnt i § 10 første til tredje ledd. Det er likevel ikke nødvendig å godtgjøre behov eller annen
rimelig grunn for å ha luft- eller fjærvåpenet.